Nieuws

Grote zorgen over plannen goederenvervoer IJssellijn

GroenLinks Renkum heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over plannen om de IJssellijn te gaan gebruiken voor goederenvervoer. De provincies Gelderland en Overijssel lijken zich al akkoord te hebben verklaard met 100 treinen extra per dag, met een lengte van 700 meter per trein, die kan uitgroeien tot een kilometer per trein, en in 30 tot 40% van de gevallen beladen met gevaarlijke stoffen. Het gaat om het tracé Arnhem – Deventer. In principe als aansluiting op de Betuwelijn. En dat betekent dat er langs onze gemeenterand in Oosterbeek 70 km trein per dag, ofwel 4 à 5 extra treinen per uur langs gaan komen. GroenLinks vindt dit een onzalig en ondoordacht idee.

Lees verder

Jeugd aan zet

Vandaag vinden in de raadszaal van de gemeente Renkum weer de jaarlijkse vergaderingen van de jeugdgemeenteraad plaats. Maar ook de afgelopen week waren jongeren al actief voor en met onze gemeente. In Renkum presenteerden studenten van ‘van Hall Larenstein’ hun plannen voor het Renkums beekdal. In Oosterbeek verzorgden leerlingen van het Dorenweerd College een presentatie hun ideeën over de aanpak van zwerfafval.

Lees verder

Laatste exemplaar nulnummer Nieuwe Veluwe voor Clemens Cornielje

De vaste lezers van mijn weblog weten dat ik een fan ben van de Veluwe. Als geboren en getogen Veluwenaar vind ik dat we met de Veluwe goud in handen hebben. Daarom heb ik verleden jaar ook direct ja gezegd toen mij gevraagd werd om lid te worden van de klankbordgroep van een nieuw tijdschrift over de Veluwe. En gisteren mocht in die hoedanigheid het ‘laatste’ exemplaar van het nulnummer overhandigen aan de ambassadeur van de Veluwe, onze Gelderse commissaris van de Koningin Clemens Cornielje.

Lees verder

Webstek gaat op de schop

Deze lokale webstek wordt ‘gehost’ door de landelijke GroenLinks webstek. En die gaat veranderen. En dus ‘moet’ Renkum mee over.

Lees verder

WERK MEE AAN DE TOEKOMST VAN GROENLINKS!

Zoals jullie weten wordt er binnen GroenLinks gewerkt aan een nieuw beginselenprogramma.

GroenLinks Wageningen wil graag meedoen aan deze discussie. Zij nodigen ook leden van buur-gemeentes (Renkum!) uit, omdat het ze erg nuttig lijkt van gedachten te wisselen met mensen die ze minder goed kennen en mogelijk heel andere ideeën hebben.

Lees verder

Pagina's