Afdeling

GroenLinks Renkum heeft op dit moment 118 leden. Onze fractie heeft vier zetels in de gemeenteraad. Wendy Ruwhof is onze wethouder. Zij zet zich in het college van Burgemeester en Wethouders onder meer in voor duurzaamheid en milieu, natuur, werk en inkomen, armoedebeleid en participatie.

Leden tellen in onze afdeling volop mee! Voor hen en samen met hen organiseert het bestuur van GroenLinks Renkum activiteiten over actuele politieke onderwerpen.

Op de algemene ledenvergaderingen (ALV’s), in werkgroepen en bij themabijeenkomsten discussiëren de leden over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks. Zo kunnen leden een actieve bijdrage leveren aan de lokale politiek. Daarnaast onderhoudt het bestuur contacten met andere lokale en provinciale GroenLinks afdelingen en met afdelingsbesturen van andere politieke partijen.

Onze nieuwsbrief

Meer weten over de activiteiten in onze afdeling? Lees onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. We mailen de nieuwsbrief om de maand naar leden en sympathisanten.

Wie zit er in het bestuur?

Monique van Gerwen (voorzitter)
Andor den Brok (penningmeester)
Reinder Boeve (secretaris)

Over elk bestuurslid is meer te lezen bij Mensen.

Meer informatie?

Wil je meer weten? Ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden (binnen of buiten het bestuur)?

Stuur dan een mail naar renkum[at]groenlinks.nl