Nieuws

Klimaat en landschap van belang bij keuze zonneveld

GroenLinks vindt het heel belangrijk om lokaal schone energie op te wekken. Een veld zonnepanelen is daar een goede manier voor. Voor GroenLinks is het van groot belang dat het landschap en de natuur niet aangetast worden. Daar moet met de keuze voor een locatie voor een zonneweide rekening mee worden gehouden.

Lees verder

Een levend sprookje in je achtertuin

Het is wetenschappelijk bewezen: een mens wordt gelukkiger van de natuur. Wat een geluk dat Renkum zo rijk is aan natuurgebieden! De zomer is de tijd om te genieten van al dat fraais vlak onder je neus.
GroenLinks vindt het belangrijk om de natuur in en om Renkum te koesteren en te beschermen. Geniet mee! Deze zomer nemen verschillende inwoners van de gemeente Renkum  je mee naar de plek waarvan zij gelukkig worden. Dit is de derde reportage van een reeks. Want wat is het hier mooi!

Lees verder

Werken aan een oplossing voor de overlast

Er moet een oplossing komen voor de overlast van Parenco. Dat is een breed gedragen standpunt in de raad van Renkum. Vanavond werd in de commissie een brief besproken waarin een omwonende nogmaals aandacht vraagt voor de aantasting van de leefbaarheid van het dorp.
Sophie Engelsma vroeg namens GroenLinks aan de wethouder om een statusrapport en een plan van aanpak en riep de andere raadsleden op om hun provinciale fracties aan te spreken.

Lees verder

Zonneweide in Renkum

Schone energie heeft de toekomst. Willen we de klimaatverandering stoppen, dan is het belangrijk dat we ook lokaal hernieuwbare schone energie opwekken. Voor GroenLinks is dit een belangrijk thema, net als het beschermen van ons landschap. Bij de keuze voor een locatie om een zonneweide te realiseren, moet goed gekeken worden of het landschap niet aangetast wordt. Raadslid Marlies de Groot stelt het college vragen over de aanleg van een veld zonnepanelen in Renkum.

Lees verder

Fietsendiefstal in Renkum

GroenLinks houdt van de fiets. Het is een schoon, gezond en efficiënt vervoersmiddel, kost weinig parkeerruimte en het kan ook nog eens heel plezierig zijn om onderweg van je omgeving te genieten. Om fietsen te stimuleren en faciliteren is het belangrijk dat de gemeente bijdraagt aan een fietsvriendelijke omgeving. Dat gaat om verkeersveiligheid, ruimte voor goede fietspaden met vlotte doorstroming en goede fietsenstallingen bij stations, scholen en winkels.
Het veilig kunnen stallen van je fiets hoort ook tot de voorwaarden voor een fietsvriendelijke omgeving. GroenLinks-commissielid Liselot Jansen stelde het college vragen over de recente toename van fietsendiefstal in Renkum.

Lees verder

Dromen over een nieuw buurtschap in Oosterbeek-Laag, midden in het groen

Het is wetenschappelijk bewezen: een mens wordt gelukkiger van de natuur. Wat een geluk dat Renkum zo rijk is aan natuurgebieden! De zomer is de tijd om te genieten van al dat fraais vlak onder je neus.
GroenLinks vindt het belangrijk om de natuur in en om Renkum te koesteren en te beschermen. Daarom ondersteunt ze initiatieven van bewoners om hun omgeving nog mooier te maken. Zo willen de bewoners van het oude station Oosterbeek-Laag en hun buren  het ‘rommelrandje’ van Oosterbeek nieuw leven inblazen als ‘Buurtschap Klingelbeek.’ Een nieuwe wijk, midden in een ecologische verbindingszone. Dit is de tweede reportage in de reeks Mooi Renkum, wandelingen door de gemeente. Geniet mee!

Lees verder

Pagina's