Nieuws

'Renkum moet geen simpel uitvoeringsbureau voor Den Haag worden'

Wat gaan we doen in 2019 en hoe gaan we dat betalen? Deze eerste begroting van de nieuwe periode is de financiële vertaling van het coalitieakkoord.
Nadat kortgeleden slecht nieuws kwam over de verminderde Rijksbijdrage, moest er stevig gesnoeid worden in de ambities. Sommige dingen zijn te belangrijk om op te bezuinigen, daarom diende Charlotte de Roo namens GroenLinks een aantal voorstellen in: om groene vrijwilligers te blijven ondersteunen, bestaande én nieuwe initiatieven; te verkennen of er een mindervalidenpad aangelegd kan worden om ook in de natuur te werken aan toegankelijkheid; en vanaf volgend jaar structureel geld te reserveren voor stormschade en schade door droogte aan bomen, zonder het reguliere budget voor boombeheer daarvoor te gebruiken. Deze voorstellen werden allemaal aangenomen.
Lees hier de complete bijdrage van GroenLinks.

Lees verder

De Ommuurde Tuin in vers avondlicht

Het is wetenschappelijk bewezen: een mens wordt gelukkiger van de natuur. Wat een geluk dat Renkum zo rijk is aan natuurgebieden! Door goed groenbeleid is de biodiversiteit hier bovendien hoger dan in omliggende gebieden. Deze lange zomer is de tijd om te genieten van al dat fraais vlak onder je neus. Natuurliefhebbers uit Renkum geven in deze serie tips voor een verrassende wandeling of fietstocht. Deze keer neemt Hannah Andringa je mee naar de Ommuurde Tuin in Renkum, die een overvloedige oogst prijsgeeft.

Lees verder

GroenLinks wil vuurwerkvrije gebieden in Renkum

Jaarlijks zorgt vuurwerk voor honderden gewonden, miljoenen aan schade en veel overlast voor mensen, dieren en natuur. De steun voor een vuurwerkverbod voor consumenten is inmiddels boven de 50% en 70% van de Nederlandse bevolking is voor vuurwerkvrije gebieden. GroenLinks vindt dat de gemeente moet luisteren naar inwoners die een vuurwerkvrij gebied in hun wijk willen en hen ondersteunen. Eveline Vink stelde hierover vragen aan het college.

Lees verder

Provincie nu ook tegen laagvliegroutes

Lelystad Airport mag pas open voor commerciële vluchten als de herindeling van het luchtruim klaar is. Dat heeft Provincie Gelderland laten weten aan minister Van Nieuwenhuizen. Dit gewijzigde standpunt volgde nadat de minister geen duidelijkheid wilde geven over de einddatum van de geplande laagvliegroutes.
GroenLinks maakt zich landelijk, provinciaal en lokaal al lange tijd hard tegen de laagvliegroutes. Het is een stap in de goede richting dat de provincie nu ook dit standpunt inneemt tegenover de minister. GroenLinks zal daarnaast blijven pleiten voor een stop op de vanzelfsprekende uitbreiding van het luchtverkeer en aandacht blijven vragen voor belangen van omwonenden en natuurgebieden.

Daling aantal fietsdiefstallen

Het aantal fietsdiefstallen in gemeente Renkum is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat schrijft het college als antwoord op de vragen die Liselot Jansen stelde. GroenLinks vindt het belangrijk dat Renkum een fietsvriendelijke gemeente is, het veilig kunnen stallen van je fiets hoort daar ook bij.
 

Lees verder

Een GroenLinks perspectief

Eens per jaar kijkt de raad bewust vooruit naar de komende jaren. De 'Perspectiefnota' heet het stuk waarin het college het coalitieakkoord vertaalt in beleid voor de komende jaren. Deze woensdag werd dit beleid unaniem vastgesteld door de raad. Het is de koers die we hebben gekozen, op hoofdlijnen. Fractievoorzitter Charlotte de Roo gaf de GroenLinkse visie op dit perspectief.

Lees verder