Nieuws

Raad Renkum wil oplossing overlast Parenco

De tijd is rijp dat de provincie in beweging komt. Tot nu toe heeft inzet van inwoners, gemeente en Parenco nog onvoldoende geholpen om de overlastsituatie op te lossen. Het college van gemeente Renkum gaat bij de Gedeputeerde Staten aandringen op een oplossing. De motie die vanavond unaniem aangenomen werd, wordt bovendien toegestuurd aan alle fracties van de Provinciale Staten, om de politiek ervan te doordringen dat dit niet langer kan. Daarnaast vraagt de raad het college van Renkum om het voortouw te blijven nemen tot een oplossing bereikt is. Download de volledige motie onder dit bericht.

Zorgen over uitbreiding vluchten op Deelen

GroenLinks maakt zich zorgen om de voorgenomen uitbreiding van militaire vluchten van en naar vliegbasis Deelen. Defensie wil een extra baan aanleggen voor zware transportvliegtuigen. Het risico is dat de overlast voor de omgeving hierdoor toeneemt. Vandaag stellen wij in de raad vragen aan het college.

Lees verder

Klimaat en landschap van belang bij keuze zonneveld

GroenLinks vindt het heel belangrijk om lokaal schone energie op te wekken. Een veld zonnepanelen is daar een goede manier voor. Voor GroenLinks is het van groot belang dat het landschap en de natuur niet aangetast worden. Daar moet met de keuze voor een locatie voor een zonneweide rekening mee worden gehouden.

Lees verder

Een levend sprookje in je achtertuin

Het is wetenschappelijk bewezen: een mens wordt gelukkiger van de natuur. Wat een geluk dat Renkum zo rijk is aan natuurgebieden! De zomer is de tijd om te genieten van al dat fraais vlak onder je neus.
GroenLinks vindt het belangrijk om de natuur in en om Renkum te koesteren en te beschermen. Geniet mee! Deze zomer nemen verschillende inwoners van de gemeente Renkum  je mee naar de plek waarvan zij gelukkig worden. Dit is de derde reportage van een reeks. Want wat is het hier mooi!

Lees verder

Werken aan een oplossing voor de overlast

Er moet een oplossing komen voor de overlast van Parenco. Dat is een breed gedragen standpunt in de raad van Renkum. Vanavond werd in de commissie een brief besproken waarin een omwonende nogmaals aandacht vraagt voor de aantasting van de leefbaarheid van het dorp.
Sophie Engelsma vroeg namens GroenLinks aan de wethouder om een statusrapport en een plan van aanpak en riep de andere raadsleden op om hun provinciale fracties aan te spreken.

Lees verder

Zonneweide in Renkum

Schone energie heeft de toekomst. Willen we de klimaatverandering stoppen, dan is het belangrijk dat we ook lokaal hernieuwbare schone energie opwekken. Voor GroenLinks is dit een belangrijk thema, net als het beschermen van ons landschap. Bij de keuze voor een locatie om een zonneweide te realiseren, moet goed gekeken worden of het landschap niet aangetast wordt. Raadslid Marlies de Groot stelt het college vragen over de aanleg van een veld zonnepanelen in Renkum.

Lees verder