Gemeente Renkum, dat is een gemeenschap van mensen en dorpen. Dat zijn jij en ik met alle anderen in Renkum gezamenlijk. En democratie begint in buurten en straten waar we samen iets willen bereiken. Dat vraagt om een gemeente die er voor ons is. Die ruimte geeft aan gesprek, ontmoeting en eigen initiatief.

Het rood en het groen, de kernwaarden van GroenLinks, zijn onafscheidelijk. Een groene buurt nodigt meer uit tot ontmoeting, wordt daardoor veiliger en socialer. In een groene omgeving bewegen we meer en van contacten in je buurt wordt een mens gelukkiger. Dus: Groen, Gezond, Gelukkig.

 

Standpunten

Sustainable Development Goals

Renkum en de wereld

We kunnen in Renkum pas werkelijk groen, gezond en gelukkig zijn, als de wereld om ons heen dat ook is.

Lees meer
Bliksem

Klimaat, energie en water

We kunnen in Renkum pas werkelijk groen, gezond en gelukkig zijn, als de wereld om ons heen dat ook is. We laten ons denken en onze ambities niet inperken door...

Lees meer
Baby ringslang

Biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur en openbaar groen

De gemeente Renkum is gezegend met veel groen. Voor veel inwoners is dat waarom ze hier graag wonen: groen maakt gelukkig.

Lees meer
Zonnepanelen plaatsen

Wonen en bouwen

GroenLinks wil dat goed wonen betaalbaar wordt voor iedereen. We willen dat nieuwbouwplannen in hoofdzaak bestaan uit betaalbare woningen, en dat er een betere...

Lees meer
Kasteel Doorwerth

Ondernemen, produceren en landgebruik

Renkum is een groene gemeente met een hoge natuurwaarde: ons groene kapitaal. Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische sector.

Lees meer
Gezondheid

Gezondheid

GroenLinks werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. In de eerste plaats door te zorgen dat inwoners gezond kunnen...

Lees meer
GroenLinks Liefde is

Inclusie, gelijkheid en diversiteit

GroenLinks wil dat iedereen zichzelf kan zijn, kan meedoen en de kans krijgt talenten te ontwikkelen. Versterkt door corona lijkt echter de ongelijkheid te...

Lees meer
Kinderen in de bus

Verkeer, Vervoer en veiligheid

GroenLinks wil het makkelijker maken om voor duurzaam te kiezen, bijvoorbeeld door lopen, fietsen en openbaar vervoer veel aantrekkelijker te maken.

Lees meer
Bestuur en democratie

Bestuur en democratie

Het vertrouwen van burgers in de overheid zit op een dieptepunt. Dat is een ramp, omdat deze tijd juist vereist dat we in samenspraak ingrijpende beslissingen...

Lees meer

Neem contact op voor een gedrukte versie van het programma of de strip.