Onze samenleving is nog steeds erg auto-afhankelijk. Veel mensen doen hun best om zo duurzaam mogelijk te reizen, maar moeten dat dan vaak afwegen tegen tijd, geld en gemak. GroenLinks wil het makkelijker maken om voor duurzaam te kiezen, bijvoorbeeld door lopen, fietsen en openbaar vervoer veel aantrekkelijker te maken. Autobezit en autogebruik moeten juist een beetje minder aantrekkelijk worden, vooral voor wie nog op benzine of diesel rijdt. Zo maken we meteen onze dorpen een stuk veiliger en leefbaarder, en onze lucht schoner.