En de insecten. Wie al wat ouder is, zal zich nog herinneren hoe een paar decennia geleden autoruiten soms compleet bezoedeld waren met aangereden vliegende insecten. Jongere inwoners kennen dat fenomeen niet meer. Het aantal insecten is de afgelopen dertig jaar gedecimeerd door luchtverontreiniging, bestrijdingsmiddelen en vernietiging van leefruimten. De gevolgen daarvan treffen ons allemaal, want insecten staan aan het begin van vele voedselketens, ook die van ons voedsel. Biodiversiteit zorgt ervoor dat de natuur in balans is – dat is geen luxe, maar een noodzaak.