Koningsdagballonnen op strand
Koningsdagballonnen op strand

Geen ballonnen meer oplaten

Elke week ruimen tientallen vrijwilligers in gemeente Renkum zwerfafval op. GroenLinks wil dat de gemeente meer doet om zwerfafval te voorkomen. Eveline Vink stelde in een motie voor om regels hierover op te nemen in het evenementenbeleid.
 

GroenLinks wil dat het oplaten van ballonnen en buiten gebruiken van plastic confettikanonnen niet meer is toegestaan. Wij dienden daarom een motie in om dit te regelen in het evenementenbeleid. Het gebruik van wegwerpplastic wordt afgeraden. Voor individuele inwoners is een verbod nog niet geregeld, daarom riep de motie op met goede communicatie inwoners voor te lichten over zwerfafval door plastic confetti en ballonnen en het oplaten te ontmoedigen.

Zwerfafval is een wereldwijd probleem dat op alle niveaus aangepakt moet worden. Het Europees parlement besloot onlangs dat een aantal producten van wegwerpplastic vanaf 2021 verboden wordt. Landelijk pleit GroenLinks voor statiegeld op blikjes en petflesjes. In gemeente Renkum is weer een stapje vooruit gezet, want de motie werd aangenomen.