In gesprek met elkaar: Gelukkig in Renkum

De eerste thema-avond van GroenLinks Renkum op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen leverde gisteravond in De Klipper veel inspiratie en enthousiasme op voor empathie in samenleving en politiek. Dialoog aangaan en je inleven in een ander draagt bij aan een gelukkiger leven, zo bleek uit ervaringsverhalen over onder meer jongerenwerk, speciaal onderwijs, aanpak van laaggeletterdheid en buurtbemiddeling.

Kandidaat-raadslid Christel van Kampen opende de avond met een inleiding over luisteren naar elkaar en leren zien wat de ander ziet. Zij ziet kansen om met empathie in de politiek meer te bereiken. ‘Dialoog is het begin van alles.’

DJ-cursus

Kevin Moorees van Dynamo Jeugdwerk vertelde over het succes van de dj-cursus die hij geeft in het jongerencentrum Phoenix in Oosterbeek. ‘Jongeren ontdekken welke talenten ze hebben, niet alleen door met muziek bezig te zijn maar ook door zelf een dancefeest organiseren. Een van de jongens wil straks zelf ook de cursus geven. Ik zie hokjes verdwijnen, bijvoorbeeld omdat jeugd uit Oosterbeek ontdekt dat die lui uit Renkum best oké zijn en andersom. Ze hebben een gezamenlijke passie en dat verbindt hen.’

Inlevingsvermogen blijkt ook de motor achter de inspanningen van Lianne Busser (directeur Bibliotheek Veluwezoom) om mensen met laaggeletterdheid te helpen. ‘In de samenleving heeft 1 op de 9 autochtone inwoners moeite met lezen en schrijven,’ vertelde Busser. In Het Taalhuis werkt de bibliotheek met verschillende partners samen aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Een ander praktijkvoorbeeld van opkomen voor groepen die het moeilijk hebben, kwam van Tanja van Manen van het Vierbeek College. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs in Oosterbeek werkt hard aan het op weg helpen van scholieren naar werk of stage en een plek in de samenleving. ‘We kijken altijd naar wat de leerlingen wél kunnen, wat hun talenten zijn, wat ze zouden willen. Onze jongeren willen echt niet allemaal in de groenvoorziening werken.’ Ze deed een oproep aan het bedrijfsleven in de gemeente Renkum om stage- en werkplekken aan te bieden. ‘Deze leerlingen krijgen veel met vooroordelen te maken. Het is goed om elkaar te leren kennen. Zo krijgen zij ook een plek in de samenleving.’

Zonder te oordelen

Maatwerk en luisteren naar wat nodig is, is ook het recept voor de vrijwilligers van buurtbemiddeling. Zij gaan bij burenruzies met de betrokkenen in gesprek, zonder te oordelen. ‘Zonder dialoog geen oplossing’, vatte Peter Bosmann van Renkum Voor Elkaar samen. ‘Empathisch vermogen is een wezenlijk onderdeel van dit vrijwilligerswerk.’

Ervaringsdeskundige Lodewijk Entrop deelde zijn kijk op wat er nodig is om een samenleving te worden met ruimte voor iedereen. Hij krijgt ondersteuning voor de zaken waar hij, door zijn autisme, hulp bij nodig heeft en kan daardoor ook zijn talenten weer inzetten voor de samenleving. De verbinding die daardoor ontstaat, is van grote meerwaarde.

Dichter Lieke van Rooijen maakte ter plekke een gedicht en nam de aanwezigen mee in een klein kunstproject-in-actie. Lijsttrekker Charlotte de Roo vatte de oogst van de bijeenkomst samen: ‘Wie zich verbonden voelt met andere mensen, is gelukkiger.’

Hieronder is het gedicht te lezen dat Lieke maakte tijdens de bijeenkomst:
 

Slotgedicht
 
Het empatisch vermogen van de buurtbemiddelaar,
je voelt het door de muren.
Daar kan geen isolatie tegenop,
of toch?
Die muren, 
ze laten niet veel door
zo zonder deur,
als je ertegenaan loopt.
Als ze zijn opgetrokken uit ruis, onmacht
of net niet “dom” genoeg zijn.
Muren zonder ramen.
Hoe kan je erdoorheen zien, kijken,
begrijpen?
Hoe breken we ze af?
Ze zijn opgetrokken,
brokken.
Breek ze af,
betrokken.