GroenLinks wil vuurwerkvrije gebieden in Renkum

Jaarlijks zorgt vuurwerk voor honderden gewonden, miljoenen aan schade en veel overlast voor mensen, dieren en natuur. De steun voor een vuurwerkverbod voor consumenten is inmiddels boven de 50% en 70% van de Nederlandse bevolking is voor vuurwerkvrije gebieden. GroenLinks vindt dat de gemeente moet luisteren naar inwoners die een vuurwerkvrij gebied in hun wijk willen en hen ondersteunen. Eveline Vink stelde hierover vragen aan het college.

Deze zomer besloot de Tweede Kamer dat het voor gemeentes mogelijk wordt om een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen in de hele gemeente. Diverse gemeenten onderzoeken deze mogelijkheid en veel andere gemeentes onderzoeken het draagvlak hiervoor onder de bevolking, zoals bijvoorbeeld buurgemeente Ede.

 
Vuurwerk kent veel nadelen voor mens, dier en natuur. De politie, brandweer, oogartsen en milieuorganisaties zijn al jaren voorstander van een verbod en ieder jaar sluiten meer organisaties zich aan. Het draagvlak in de samenleving voor een verbod op particulier vuurwerk ligt inmiddels ruim boven de 50%. De steun voor vuurwerkvrije zones ligt zelfs boven de 70%.

GroenLinks krijgt regelmatig vragen en opmerkingen van inwoners over dit onderwerp. Bijvoorbeeld over de strubbelingen om met de buurt afspraken te maken over een vuurwerkvrije zone – zelfs als er een zeer hoog draagvlak is. Wij denken dat de gemeente een rol kan spelen in deze afspraken op wijkniveau door na overleg met de inwoners de wijk officieel als vuurwerkvrije wijk aan te merken.

Vraag 1
Het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de afspraken rondom vuurwerk. Is het college bereid in de aanloop naar de jaarwisseling meermaals via diverse kanalen te communiceren over de regels, zoals bijvoorbeeld het verbod op vuurwerk bij zorginstellingen, winkels en openbare gebouwen en in een straal van 50 meter rondom natuurgebieden, rieten daken en dierenpensions en veehouderijen?

Vraag 2
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit kan ook lokaal geregeld worden. Goede afspraken met vuurwerkverkopende ondernemers (in het kader van MVO) kunnen hierin ook een rol spelen. Het risico op ongelukken en de geluidsoverlast worden hiermee beperkt. Hoe staat het college hier tegenover?

Vraag 3
In gemeente Rheden is vorige maand besloten dat bewoners vuurwerkvrije gebieden mogen aanwijzen. Ook in onze gemeente zijn er de afgelopen jaren herhaaldelijk vragen van (groepen) inwoners geweest om een vuurwerkvrij gebieden in te stellen in hun wijk, onder meer uit Kievitsdel in Doorwerth en uit Wolfheze. Het bleek in de praktijk best lastig om dit als inwoners onder elkaar te regelen. Wij zien hier een rol weggelegd voor de gemeente.

a. Is het college het met ons eens dat het wenselijk is om een wijk aan te merken als vuurwerkvrije wijk als daar draagvlak voor is in het betreffende gebied?
b. Zo ja, op welke manier gaat het college de inwoners gelegenheid geven om hun wens hiervoor kenbaar te maken?
c. Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Landelijk wordt het draagvlak voor een vuurwerkverbod jaarlijks gepeild, maar voor een lokaal besluit voor of tegen een vuurwerkverbod, is het zinvol het draagvlak in onze gemeente te kennen.
a. Is het college bereid een draagvlakonderzoek te doen onder de bevolking, bijvoorbeeld via het digitale inwonerspanel Renkum Spreekt, naar de wenselijkheid van een mogelijk verbod op consumentenvuurwerk, op knalvuurwerk en vuurpijlen of het instellen van vuurwerkvrije gebieden?
b. In maart 2018 antwoordde u op onze vragen dat dit jaar inwoners betrokken zouden worden bij een herziening van de APV. ‘De bepalingen over vuurwerk kunnen dan meegenomen worden.’ Is dit al gebeurd of wanneer gaat dit gebeuren? Graag een toelichting.