Klimaat en landschap van belang bij keuze zonneveld

GroenLinks vindt het heel belangrijk om lokaal schone energie op te wekken. Een veld zonnepanelen is daar een goede manier voor. Voor GroenLinks is het van groot belang dat het landschap en de natuur niet aangetast worden. Daar moet met de keuze voor een locatie voor een zonneweide rekening mee worden gehouden.

Raadslid Marlies de Groot vroeg het college naar de afwegingen bij de keuze voor een locatie. In de beantwoording van haar vragen staat dat het college enthousiast is over initiatieven voor een zonnepark, omdat dit bijdraagt aan het halen van onze klimaatdoelen. Bij de ontwikkeling van een zonnepark zal met name de inpassing in het landschap betrokken worden. Het college laat weten dat er al wel voorgesprekken zijn met initiatiefnemers, maar dat er nog geen concrete aanvraag voor een locatie is gedaan.
 
Rekening houden met van landschapswaarden en werken aan klimaatdoelen kunnen heel goed samengaan, het is goed dat het college toezegt deze belangen allebei mee te nemen. Wij volgen de ontwikkelingen met interesse.
Download de volledige vragen en antwoorden hieronder.