Kwaliteit voorop bij gemeentelijke samenwerking

Renkum is een kleine gemeente. Om zelfstandig te blijven bestaan, moeten we samenwerken met andere gemeentes. Samenwerking is onder meer heel belangrijk om de service vanuit het gemeentehuis naar onze inwoners op peil te houden. In De Connectie werkt Renkum samen met Arnhem en Rheden aan praktische taken zoals de ICT. Namens GroenLinks wees Henk Boon bij de bespreking van deze samenwerking op het grote belang van aandacht voor de medewerkers die een veranderproces doorgaan.

Lees hier de bijdrage van Henk Boon in de raad van 22 februari 2017:

Voorzitter,

Wij hebben het vanavond over een mogelijke zienswijze van de gemeente Renkum over de begroting 2017 van de Connectie.

Afgelopen maand hebben wij een bijeenkomst gehad met medewerkers en de directie van De Connectie. Vooral de interimdirecteur heeft bij ons een sterke indruk achter gelaten: de uitdagingen en de kansen van dit nieuwe bedrijf kon zij goed verwoorden. Op basis van wat wij die avond gehoord hebben én o.b.v. het bedrijfsplan voor het bedrijf plan én het advies van de Bijzondere Ondernemingsraad én die van de OR van de gemeente Renkum heeft de fractie van GroenLinks er vertrouwen in dat De Connectie brengt wat de drie gemeenten beogen: minder kwetsbaarheid op bedrijfsvoeringstaken, een goede dienstverlening tegen -op termijn- minder kosten én meer kansen voor medewerkers.

Maar, de fractie van GroenLinks wil graag aantekenen dat voor ons de kwaliteit voorop staat: wij willen het graag eerst hebben over de kwaliteit en pas daarna over de kosten en bezuinigingen.

En let wel: kwaliteit is niet alleen een goede dienstverlening. Mensen maken de kwaliteit! En vanuit de nieuwe organisatie én vanuit de gemeente Renkum is zorg voor de mensen noodzakelijk! En dus is ook een goede overgang naar de nieuwe organisatie belangrijk. Op dit moment duizelt het voor de medewerkers: het lijkt te snel te gaan. En alleen met kritische, maar enthousiaste medewerkers kan er de benodigde kwaliteit bereikt worden. De oproep van de Bijzondere OR en ook van de OR van de gemeente Renkum gaat over hetzelfde: informeer, communiceer en betrek de medewerkers. Ja, zo’n grote verandering is lastig, maar zorg dat alle medewerkers (ook die van de achterblijvende organisatie), kritisch en betrokken blijven: zorg dat er geen gelatenheid of apathie ontstaat.

Van een afstand heb ik begin 2000 bij de oprichting van de ACV gezien wat een enthousiaste en gedreven directeur kan bereiken: bij de gemeente Wageningen was er veel tegenstand, maar enige tijd later stond er een dijk van een organisatie met allemaal betrokken medewerkers: ik hoop dat dit ook het geval zal zijn bij De Connectie!

Niet alle risico’s en problemen die de BOR en OR signaleren zullen zich voor gaan doen. Maar, in hoeverre kunt u toezeggen dat u -voor de door de BOR en OR gesignaleerde problemen die zich daadwerkelijk voor gaan doen- voor individuele medewerkers kan kijken naar maatwerkoplossingen? Wethouder, welke mogelijkheden zie u hierbij voor uw college en welke mogelijkheden ziet u voor De Connectie?

De brief van de OR van de gemeente Renkum is van 6 februari en geeft een negatief advies omdat uiterlijk op 1 mei helder moet zijn hoe het zit met de werkprocessen en het werk van de achterblijvende medewerkers. De brief van Bijzondere OR dateert van 15 februari. Hierin komt de BOR tot een positief advies en moeten uiterlijk 1 juli de werkprocessen en het werk voor de achterblijvende medewerkers helder zijn.

Een vraag aan de wethouder: Kunt u uitleggen wat de betekenis is van dit negatieve en positieve advies?

Dan over de risico’s: Tijdens de commissievergadering hebben wij dit ook al gevraagd: worden de risico’s goed verwoord en meegenomen in onze voorjaarsnota?

Als laatste punt hebben wij nog een vraag. Tijdens de bijeenkomst met de raden van Arnhem en Rheden werd geopperd om over een jaar bijvoorbeeld weer bij elkaar te komen. U heeft in de commissie aangegeven de raad te willen blijven informeren. Hoe ziet u dat als wethouder én als lid van het bestuur?