Meer gastvrijheid en betere dienstverlening

Groenlinks wil dat de inwoner een betere dienstverlening van de gemeente gaat ervaren. Meer servicegericht, dag en nacht digitaal toegankelijk en met veel aandacht voor kwaliteit en bejegening. GroenLinks vroeg bij de nieuwe Visie Dienstverlening aandacht voor maatschappelijke organisaties als belangrijke verbinders in de dorpen en voor meer kwaliteit door lessen te trekken uit de klachten en bezwarenprocedures die inwoners aanspannen. Het college heeft toegezegd dit mee te nemen in de uitvoering.

Dienstverlening onderling en naar alle inwoners -in welke functie ook-  is essentieel voor het goed functioneren van de gemeente. Wij vinden het positief dat het College hier veel aandacht voor heeft, in de vorm van de voorliggende visie en het uitvoeringsplan. We vragen aandacht voor de maatschappelijke organisaties en voor de opbrengst die uit klachten en bezwarenprocedures gehaald kunnen worden. Wij zijn tevreden dat de burgemeester gaat bekijken hoe deze zaken in de uitvoering opgepakt kunnen worden. We zullen het met aandacht blijven volgen.