Wij zijn blij met de over het algemeen positieve reactie van het college. En vooral dat een lokaal hitteplan belangrijk is en dat "we" er mee aan de slag gaan. De antwoorden hebben we bij de betreffende vragen geplaatst.

---------------------------------------------------------------------------------------

Poeh, wat is het weer warm! In het begin denk je “Leuk, we gaan lekker zwemmen en pakken daarna een terrasje”. Maar nu het al zo lang duurt, met zo weinig regen tussendoor, zien we toch steeds meer wat voor effect dit warme weer heeft op onze natuur.

De heide bloeit paars maar is op heel veel plaatsen bruin, volkomen verdroogd. Het gras kleurt geel, de sparren en dennen laten naalden vallen en sommige loofbomen laten hun vruchten en bladeren vallen. Geen eten en amper water voor de dieren ten gevolge van de extreme warmte.

Over deze gevolgen van hitte hebben we het al vaker gehad in de raad, én met succes, we hebben zelfs een stuk over klimaatbestendig groen en openbare ruimte beheer opgenomen in de omgevingsvisie.

Maar hitte heeft ook sociale gevolgen zoals leefbaarheid- en gezondheidseffecten. Vanaf woensdag 10 augustus 2022 geldt daarom het nationaal hitteplan. Het RIVM informeert dan organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte en ondersteunt met het omgaan met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Zo helpen zij ongemakken en gezondheidsproblemen te verminderen en waar mogelijk te voorkomen.

Maar op het lokale niveau zijn deze preventie en voorzorgstaken nog minder bekend.

GroenLinks en D66 zijn van mening dat hierin ook een rol voor de gemeente is weggelegd. Deze rol kan zowel coördinerend als ondersteunend van aard zijn. Daarom hebben we schriftelijke vragen opgesteld.

In 2023 moet elke gemeente een sociaal hitteplan hebben geformuleerd, wij zijn van mening dat de gemeente hier snel mee aan de slag moet, zodat ook de sociale gevolgen van deze extreme hitte snel worden verminderd.

Dus stellen we de volgende vragen aan het college:

[1] In hoeverre hebben we al beleid op de sociale gevolgen van (extreme) hitte en zo niet, is het college het met ons eens dat gezien de steeds warmere en drogere zomers een hitteplan wenselijk is?

Antwoord: Wij hebben geen expliciet op hitte gericht (sociaal) beleid vastgesteld. Wij vinden een lokaal hitteplan, aanvullend op Europese-, landelijke- en provinciale plannen van belang.

[2] Is het college van plan dit onderwerp op te nemen in de komende herziening van de omgevingsvisie? Dit achten wij relevant aangezien het sociaal hitteplan nauw samenhangt met klimaatadaptatie, wat reeds in de vorm van klimaatbestendig groenbeheer en de klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte een onderdeel is van de omgevingswet.

Antwoord: Het aanpassen van de Omgevingsvisie is niet nodig, omdat hierin al een ‘haakje’ zit voor het plan. Mocht dit onvoldoende zijn, dan passen wij dit aan.

[3] Is het college op de hoogte van de sociaal hitteplan aanpak van provincie Gelderland? Op 17 juni 2022 maakte ze bekend dat in 2023 elke gemeente een hitteplan moet hebben geformuleerd.

Antwoord: Wij zijn hiervan op de hoogte en gaan ermee aan de slag.

[4] In datzelfde nieuwsbericht kondigt ze aan dat ze op 1 juli een 'beat the heat: battle’ hebben georganiseerd en tijdens de Dag van Gelderland op 16 september 2022 een workshop geven voor gemeenten over het maken van hitteplannen.
Heeft onze organisatie mee gedaan met de ‘beat the heat: battle’ en zal de organisatie meedoen met de workshop?

Antwoord: Onze gemeente heeft niet meegedaan aan ‘beat the heat battle’. Als het lukt hier capaciteit voor vrij te maken doet de organisatie mee aan de workshop en in ieder geval kennis nemen van de inhoud om hiervan gebruik te maken voor ons hitteplan.

[5] Is het college op de hoogte van de Handreiking Lokaal Hitteplan? Daar is een samenwerking met de lokale GGD beschreven als startpunt voor het samenstellen van een hitteplan.

Antwoord: Wij zijn hiervan op de hoogte en trekken hierin in het najaar ook regionaal op met de GGD.

[6] De provincie maakte ook bekend de gemeentes met een budget van 3000 euro te kunnen ondersteunen in het opstellen van dit plan, verwacht het college dat dit voldoende is?

Antwoord: De provincie keert het bedrag uit aan de GGD (de VGGM) om gemeenten te ondersteunen. Wij moeten kijken hoe wij het opstellen van het hitteplan binnen de organisatie kunnen plaatsen. Wij kunnen op dit moment niet zeggen wat hiervoor precies nodig is.