Preventie en signalering hulpvragen

Tot begin van dit jaar kregen ouderen vanaf 80 jaar elke paar jaar bezoek van een Vrijwillige Ouderen Adviseur. Deze huisbezoeken hadden een preventieve en signalerende functie. De vrijwilligers wezen mensen op algemene voorzieningen waar ze misschien baat bij konden hebben en gaven aan het sociaal team signalen door wanneer er mogelijk meer hulp nodig was. 

Recent is de functie van VAO opgeheven. Eveline Vink stelt vragen aan het college over de borging van de preventieve en signalerende functie.

Het (vroeg) signaleren van problemen heeft een preventief effect dat leidt tot meer welzijn en minder zorgkosten. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze functie gewaarborgd blijft.

1. Op welke manier zijn de preventieve en signalerende functie onder ouderen nu gewaarborgd?

2. Is het de bedoeling dat Renkum voor Elkaar de uitvoering van preventie en signaleringvan hulpvragen overneemt? 

3. Zijn er ook andere (niet-digitale) plekken waar deze taak overgenomen is?

De anwoorden van het college zijn hieronder te downloaden.