Protest tegen lage vluchten over Renkum

GroenLinks is geschrokken van het nieuws dat er mogelijk laag vliegverkeer over gemeente Renkum gepland is. Deze week werd bekend dat er gekeken wordt naar alternatieve routes voor de vliegtuigen van en naar Lelystad, één van de routes die wordt overwogen loopt ten westen van Wolfheze over het Renkums Beekdal. GroenLinks voert in veel provincies en gemeenten actie tegen de lage vliegroutes en ook in Renkum zijn wij hier tegen.

Het college schreef een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin staat dat Renkum geen lage vliegtuigen over de gemeente Renkum wil. Niet boven de dorpen in verband met geluidsoverlast en in het bijzonder niet over kwetsbare natuur zoals het Renkums Beekdal.
Het college schrijft verder dat de voorbereiding onzorgvuldig is en dat de communicatie tekort schiet. "Wij zijn over de voorgestelde route nauwelijks en onvolledig geïnformeerd. Voordat u een besluit neemt over de aanvlieg- en uitvliegroutes, zien wij als eerste en noodzakelijke stap, dat een nieuw, zorgvuldig en transparant proces in gang wordt gezet. Wij hebben momenteel geen enkel zicht op de milieueffecten van dit alternatief en aan de gemeente en haar inwoners is tot dusver niet de mogelijkheid geboden een oordeel uit te spreken."

Gisteren heeft de raad zich ook unaniem uitgesproken tegen lage vliegtuigen boven Renkum. GroenLinks was mede-indiener van een motie waarin de raad uitsprak dat ze tegen een laagvliegroute over de gemeente Renkum is, en over het natuurgebied Het Renkums Beekdal in het bijzonder.

Op woensdag stelde GroenLinks-Statenlid Joa Maouche in de provincie vragen over de alternatieve route boven Renkum. De provincie maakt zich er ook sterk voor dat er eerst een herverdeling van het luchtruim komt, voordat Lelystad mag uitbreiden.

GroenLinks is helemaal tegen de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld, en wil dat er meer ingezet wordt op snelle en betaalbare treinverbindingen tussen de grote steden in Europa. Op 6 februari organiseert GroenLinks een ProtestMeetup in Zwolle. Iedereen is welkom, er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt je aanmelden via deze link.