Raad Renkum wil oplossing overlast Parenco

De tijd is rijp dat de provincie in beweging komt. Tot nu toe heeft inzet van inwoners, gemeente en Parenco nog onvoldoende geholpen om de overlastsituatie op te lossen. Het college van gemeente Renkum gaat bij de Gedeputeerde Staten aandringen op een oplossing. De motie die vanavond unaniem aangenomen werd, wordt bovendien toegestuurd aan alle fracties van de Provinciale Staten, om de politiek ervan te doordringen dat dit niet langer kan. Daarnaast vraagt de raad het college van Renkum om het voortouw te blijven nemen tot een oplossing bereikt is. Download de volledige motie onder dit bericht.