(c) Berry de Reus/Hoog en Laag
(c) Berry de Reus/Hoog en Laag

Reclamebelasting wordt ingevoerd in Oosterbeek

De ondernemers uit Oosterbeek hebben de handen ineen geslagen om meer levendigheid en activiteiten te organiseren. Ze vroegen de gemeente om reclamebelasting te heffen, zodat dit budget de verenigde ondernemers ter beschikking staat. Charlotte de Roo heeft veel ondernemers gesproken over het plan. GroenLinks is tot de conclusie gekomen dat de reclamebelasting een goed voorbeeld is van de veranderde rol van inwoners en de overheid: initiatieven van bedrijven en inwoners omarmen en ondersteunen.

Dit is de bijdrage van Charlotte de Roo in de raad van 22 februari 2017:

GroenLinks staat in principe positief tegenover invoeren van een reclame belasting. Dat dit middel is gekozen is een teken van onze tijd. Samen optrekken en verandering in status quo geeft een zetje aan leefbaarheid en levendigheid.

In de commissie zijn wij kritisch geweest op een aantal onderwerpen. In eerste instantie in verband met de peiling bij ondernemers. Ook maakte wij ons zorgen over de manier van organiseren in een stichting waardoor de democratische gehalte minimaal zou zijn.

In de tijd tussen de commissie en de raad hebben wij zelf een rondje gedaan langs vele ondernemers langs de Utrechtseweg en ook in de Weverstraat. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat verre weg de meerderheid daadwerkelijk wensen een reclamebelasting in te voeren. Wel met de kanttekening dat men invloed wil hebben op de plannen en op de leden van het bestuur. In gesprekken die wij daarna hebben gevoerd met Ondernemend Oosterbeek (OO) en ook in een e-mail van OO aan alle ondernemers in betreffende gebied hebben wij begrepen dat er nu wordt gekozen voor een vereniging. Dat lijkt ons verstandig. De activiteiten plannen worden samen opgesteld en dus breed gedragen.  Dan wordt voorkomen dat de gemeente de speelbal in de discussies over de activiteiten wordt en eventuele onenigheden kan door de ondernemers zelf worden opgelost in plaats van in de raadszaal.

Het gebied voor het invoeren van de reclamebelasting is bepaald door het ingediende voorstel van OO. Hier valt bijvoorbeeld de laatste stukje van de Weverstraat eruit. De discussie die nog moet komen over het kerngebied in de winkelcentra wachten wij af. Belangrijk is echter wel dat er op dit moment geen besluit is over een verandering in het winkel kerngebied en dat de winkels die buiten de reclamebelasting gebied zitten geen reden zien te verhuizen. Er is ook daar grote geen leegstand op dit moment. Wij constateren alleen dat de ondernemers daar niet wensen mee te doen met de reclamebelasting en dat is alles wat er nu hierover valt te zeggen.

Het organiseren van de leefbaarheid  en levendigheid van onze winkel centra is veel breder dan reclamebelasting. Maar een actieve ondernemers vereniging kan een belangrijke bijdrage leveren. En de intentie om samenwerkingsverbanden met diverse organisaties zoals de Airborne en de Oranjevereniging kan juist saamhorigheid en leefbaarheid vergroten.

Op basis van de beloofde verenigingsstructuur en de duidelijke wens van vele ondernemers zullen wij het voorstel steunen.

Wij wensen de OO veel succes en kijken uit naar de eerste activiteiten.