Renkum heeft een routekaart klimaatneutraal

Renkum is klimaatneutraal in 2040. Die doelstelling staat. Er zijn in de uitvoering stappen gezet, zoals de duurzaamheidslening voor maatschappelijke organisaties, een contract voor groene stroom voor de gemeente en een Energieloket. Met de vaststelling van de Routekaart klimaatneutraal stelt Renkum goed beleid vast. De uitwerking moet wel een versnelling omhoog, betoogde Henk Boon in de raadsvergadering van 29 maart 2017.

De raad van Renkum staat nog altijd unaniem achter het doel Renkum klimaatneutraal in 2040. Ook de routekaart die wethouder Wendy Ruwhof presenteerde om de gekozen richting in beleid vast te leggen, werd unaniem aangenomen. Hierin staan onder meer voornemens op het gebied van elektrisch vervoer, lokaal energie opwekken, het stimuleren van verduurzaming van de bestaande woningen en het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte.

GroenLinks is blij met de geformuleerde ambities en met de stappen die het college intussen al heeft gezet. Een nieuw afvalbeleid waarbij afval scheiden loont, een prestatieafspraak om als gemeente zelf CO2-neutraal te worden, steeds meer klimaatneutrale bouw door de gemeente en haar partners en regelingen die inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ondersteunen en stimuleren te verduurzamen.
Wij verwachten dat de provincie en het Rijk geld ter beschikking gaan stellen in de komende jaren. Dat vraagt om co-financiering. We zien dan ook uit naar de voorstellen van het college om dit mogelijk te maken en verwachten dat het college naar de raad komt om budget te reserveren. Wij zouden het niet gek vinden als hier in het meerjarenbeleidsplan al op vooruit gelopen wordt.

Duidelijk is dat inwoners en bedrijven niet hebben stilgezeten intussen. Voorbeelden zijn het onderzoek naar geothermie (aardwarmte) bij Parenco, de werkgroep Heveadorp Energie Initiatief die samenwerkt om in het hele dorp de huizen te isoleren en van schone energie te voorzien, de bibliotheek in Oosterbeek die verduurzaamd is en vol zonnepanelen ligt en Dorpsbelang Wolfheze waar gepraat wordt over een windturbine bij hun dorp. Volgens GroenLinks heeft de gemeente een ondersteunende, stimulerende, faciliterende rol om te helpen de duurzame plannen van inwoners, organisaties en bedrijven mogelijk te maken. Samen worden we klimaatneutraal.

De routekaart is een stevige basis voor goed klimaatbeleid de komende jaren. Nu is het zaak om tempo te maken met de uitvoering.