Snelle vaartuigen op de Rijn

De Rijn hoort bij ons landschap en bij de karakteristieke omgeving van gemeente Renkum. Net als het groen is ook de 'blauwe natuur' iets waar we goed voor moeten zorgen én waar we van kunnen genieten. GroenLinks maakt zich zorgen over  de veiligheid van diverse waterweggebruikers in combinatie met snelle gemotoriseerde boten en stelde daarover vragen aan het college.

Er zijn in de omgeving van Renkum diverse verenigingen actief met watersport op de rivier en twee jaar geleden is er in Heveadorp een nieuwe haven aangelegd waar recreanten goed gebruik van maken.  Als we allemaal willen genieten van de rivier, moeten we rekening met elkaar houden. Op dit moment geldt er geen maximumsnelheid op de Rijn van de Rosandepolder tot Amerongen. Op veel andere gedeeltes wel. Snelle speedboten, jetski's en andere gemotoriseerde boten komen daarom graag naar dit gedeelte van de Rijn. Dat levert geregeld onwenselijke situaties op.

Onze vragen aan het college

Recent zijn er voorvallen geweest van gevaarlijke situaties op de Rijn in en om onze gemeente. Snelle vaartuigen hebben door te varen met hoge snelheden andere waterweggebruikers in gevaar gebracht.  Watersportverenigingen, waterscouting en recreanten kunnen hierdoor mogelijk niet meer veilig gebruik maken van de rivier.
Op dit moment is Rijkswaterstaat de beheerder van de vaarvakken. In de twee vaarvakken tussen de Rosandepolder en Amerongen geldt er geen maximumsnelheid voor vaartuigen. In veel andere vaarvakken wel.

 
1. Is het aantal vervoersbewegingen in de Rijn langs in onze gemeente de laatste jaren (significant) af- of toegenomen?
Indien mogelijk, kan het college toelichten waardoor deze af- of toename ontstaan is en welke andere (eventuele) trends er waarneembaar zijn in het vaarverkeer in onze gemeente?

2. In de Gelderlander wordt gemeld dat de Wageningse burgemeester van Rumund met Rijkswaterstaat in overleg is omdat het Wagenings college wil dat er een maximumsnelheid wordt ingesteld. Is ons college het met Wageningen eens dat dit wenselijk is?

Zo ja, welke stappen onderneemt het college om dit te bewerkstellingen?
Zo nee, waarom niet?

3. Wanneer het vaarvak Driel-Amerongen een snelheidsbeperking krijgt, is er een overloop van snelle voertuigen te verwachten naar het vaarvak Rosandepolder-Driel. Is het college het met ons eens dat in beide vaarvakken gelijktijdig een snelheidsbeperking van kracht moet worden?
Zo ja, is het college bereid hierover in overleg te gaan met Rijkswaterstaat en de andere betrokken gemeenten?