Van welkom naar werk

Wij delen verhalen van inwoners uit gemeente Renkum die ons inspireren. Jou ook? Adinda van Helden vertelt vanuit haar ervaring en deskundigheid wat er nodig is om vluchtelingen die in Nederland blijven nog beter te helpen integreren en een nieuw leven op te bouwen. Lees haar verhaal hier.

Waar word je gelukkig van?

Vluchtelingen zijn uiterst gemotiveerd om hun nieuwe leven tot een succes te maken en willen het liefst zo snel mogelijk aan het werk. Maar de stap van inburgering naar werk is heel groot. Meedoen begint met het leren van de taal en het maken van contact. Vluchtelingen die Nederlands spreken, kunnen zich sneller zelfstandig redden. Daarom pleit VluchtelingenWerk ervoor dat de overheid zorgt dat vluchtelingen vanaf dag één professionele taalles volgen. Taaltrajecten spelen ook een belangrijke rol. Enerzijds in de vorm van conversatiegroepen of  taalcafe’s. Plekken voor ontmoeting die ook kunnen dienen als verzamelplaats waar gezamenlijk informatie gegeven wordt over zaken die belangrijk zijn voor participatie (bv. voorlichting door VGGM over vaccinaties en uitleg over het systeem consultatiebureau). Anderzijds door individuele taalondersteuning bij de vluchteling thuis, zodat er tussen de taalmaatjes een vertrouwensband ontstaat. De taalmaatjes gaan gezamenlijk op stap of oefenen een gesprek met de huisarts. Zo kan er in een één op één gesprek maatwerk gegeven worden.
 

Wat wil je veranderen?

Het hebben van betaald werk is een effectieve manier om deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Toch blijkt keer op keer uit onderzoek dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen laag is, ook na meerdere jaren verblijf in Nederland. Het is daarom van groot belang dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen actief wordt bevorderd, met ruimte voor maatwerk en voor scholing en training gericht op het vergroten van de kans op een baan.

Een inburgeringsdiploma geeft geen toegang tot een vervolgstudie en blijkt op de arbeidsmarkt van weinig betekenis. Werkgevers willen erkende diploma’s of werkervaring zien. Om te slagen op de Nederlandse arbeidsmarkt is het belangrijk oog te hebben voor de positie en capaciteiten van vluchtelingen en mogelijkheden te bieden voor een opleiding of leer-werktrajecten. Dat vergt extra ondersteuning en afspraken tussen gemeente, opleiders en werkgevers.

Het bieden van (werkervarings-)banen in combinatie met extra taalles blijkt effectief te zijn, maar dit wordt nog te weinig ingezet. Werkgevers willen over de mogelijkheden van taaltrajecten goede  informatie ontvangen, ondersteund worden bij het aanbieden van deze trajecten en achteraf niet onnodig veel verantwoordingsinformatie moeten aanleveren.

Tot slot pleit VluchtelingenWerk ervoor dat werkgevers ontzorgd worden door gemakkelijk gebruik te kunnen maken van jobcoaching/begeleiding op de werkvloer. Alle werkende vergunninghouders zouden daarom in de eerste werkzame jaren recht moeten hebben op jobcoaching.