Veilig genieten op het water

Steeds meer mensen recreëren op de Rijn. Ook in onze gemeente. Dat moet op een ontspannen en veilige manier kunnen, vindt GroenLinks. Voor iedereen, ook voor de kwetsbaarste vaartuigen.

Soms komt men letterlijk in elkaars vaarwater en gaat het (bijna) mis. Zoals afgelopen zomer in Wageningen toen er een paar kano’s bijna overvaren werden door andere snelle vaartuigen. Gemeente Wageningen is nu in gesprek met Rijkswaterstaat over een mogelijke snelheidsbeperking. Want je mag op het vaarvak tussen Amerongen en Arnhem harder dan 20 kilometer varen. Als Wageningen haar havens sluit voor de snelle vaartuigen dan wijken die uit naar bijvoorbeeld Renkum. GroenLinks heeft van de zomer al vragen gesteld hierover. Onder meer omdat een aantal antwoorden van RIjkswaterstaat moet komen, zijn daar nog steeds geen antwoorden op.

Het aanpakken van degenen die overlast op de rivier veroorzaken is belangrijk en een taak voor Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid en handhaving op het water. De gemeente mag daar geen boetes voor uit schrijven. Regels maken voor het afmeren, meer controle daarop bij de afmeerplekken kan een oplossing bieden, maar pakt het probleem maar een beetje aan. De motie van VVD en GemeenteBelangen konden we daarom niet steunen. Ook goedwillende, maar onervaren of onoplettende bestuurders van een waterscooter of jetski kunnen een ongeluk veroorzaken.

Voordat besloten wordt wat de beste aanpak is, zien we liever eerst de uitkomst van het overleg tussen de gemeentes en de antwoorden op onze vragen. Onze ‘opdracht’ zou zijn: veiligheid voor iedereen op het water, ook voor de langzame vaart. Is de Rijn groot genoeg voor ons allemaal? Of zijn snelheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk om een veilige rivier voor iedereen te garanderen? Wat ons betreft heeft de langzame watersport dan voorrang.