Waterkrachtcentrale bij de stuw?

Is het mogelijk om energie op te wekken met een waterkrachtcentrale bij de stuw tussen Renkum en Driel? Gemeente Renkum gaat daarover binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat, gemeente Driel en een groep Renkumse initiatiefnemers. Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks, D66 en VVD over nieuwe mogelijkheden voor het stuweiland in de Rijn.
 

Rijkswaterstaat wilde het stuwcomplex tussen Renkum en Driel afsluiten voor publiek. Zeven Renkumse verenigingen klopten daarop bij de gemeente Renkum aan. Zij zien kansen voor natuur, recreatie, kunst en energieopwekking op het stuweiland. Het college schrijft in antwoord op onze vragen dat ze met de initiaitefnemers in gesprek zijn en dat ze ook met de gemeente Driel en Rijkswaterstaat om de tafel gaan om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen en antwoorden

a)        Is het college bekend met de ideeën van alle bovengenoemde groeperingen en van RWS ?

  • Het college is op de hoogte en heeft inmiddels op 15 februari jl. een delegatie van de initiatiefnemers gesproken.

b)        Is het college ook van mening dat een uitwerking van de ideeën van de initiatiefnemers de moeite waard is, en bij een succes, een mooie aanvulling is op de doelstelling van de gemeente Renkum om haar verbondenheid met de rivier te vergroten ?

  • Het college onderkent dat de ideeën lijken te passen bij de doelstelling van de gemeente. Uitwerking van de ideeën is nodig om tot een beter beeld te komen.

c)        Is het college bereid om het initiatief van de betrokken partijen te faciliteren en daartoe, in overleg met de gemeente Overbetuwe, zo spoedig mogelijk een overleg aan te gaan met RWS om op bestuurlijk niveau te bespreken wat de (on)mogelijkheden zijn voor het verder ontwikkelen van deze ideeën ? En daarbij zonodig ook afspraken te maken over de kaders van deze nieuwe ontwikkelingen ?

  • Het college heeft in het bij a- genoemde overleg met de initiatiefnemers besproken dat zij als eerste de ‘marsroute’ bepalen. Het initiatief kent immers meerdere aspecten die ongetwijfeld niet allemaal tegelijk aandacht en actie behoeven. Met Overbetuwe is ambtelijk kort besproken dat binnenkort een bestuurlijk overleg georganiseerd wordt (RWS en beide gemeenten) over de mogelijkheden van een waterkrachtcentrale. De initiatiefnemers gaan binnenkort in overleg met RWS over het openstellen van het stuweiland.

Gemeente Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Lokaal energie opwekken door een waterkrachtcentrale in de Rijn zou een goede stap zijn die bijdraagt aan de uitvoering van het beleid.
Het openstellen van het eiland biedt bovendien allerlei kansen voor het ontwikkelen van natuur, recreatie en kunst. Het is goed dat er overleg tussen de verenigingen en de gemeente is geweest, maar daar moet het niet bij blijven. Wij rekenen erop dat het college actief meedenkt en meewerkt, omdat wij een gemeente zijn die bewonersinitiatieven stimuleert en serieus neemt. GroenLinks zal de ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.