Mijn naam is Joa Maouche,

Na 4 jaar met heel veel plezier wethouder zijn in de gemeente Renkum, ben ik heel blij dat ik me nog een periode mag inzetten voor de inwoners van onze mooie gemeente. Mijn portefeuille is vergelijkbaar met de onderwerpen uit de vorige periode, aangevuld met participatie, dorpsgericht werken en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onderwerpen die ik heel bewust heb gekozen vanuit de overtuiging dat een heldere visie op inwoner- en overheidsparticipatie juist nu belangrijk is.

Als jullie op deze of andere thema’s vragen of wensen hebben, schroom niet om mij te benaderen, via e-mail j.maouche@renkum.nl of op twitter @jmaouche

  • Klimaat en duurzaamheid
  • Natuur en milieu
  • Invoeren Omgevingswet
  • Omgevingsvisie
  • Landschap, landgoeren en landbouw
  • Dierenwelzijn
  • Beheer Openbare ruimte
  • Werk en Inkomen en Arbeidsparticipatie
  • Participatie en dorpsgericht werken
  • Vergunningverlening, toezicht en handhaving