Vervolgens werd ik gevraagd voor de lijst van Water Natuurlijk, waterschap Vallei en Veluwe. De campagne voor de waterschap verkiezingen heb ik in een intensieve samenwerking gedaan met GroenLinks Renkum en dat is goed bevallen. Toen kon ik een lidmaatschap van GroenLinks eigenlijk niet langer ontkennen.

Binnen het GroenLinks bestuur wil ik graag GroenLinks en Water Natuurlijk meer verbinden. Daarnaast zal ik wanneer mogelijk een internationaal toefje op de taart zetten.

Ik ben sinds 20 jaar actief in de watersector. De laatste 8 jaar vanuit mijn eigen bedrijf. Ik werk in Nederland, Afrika en de Cariben en heb altijd gepleit voor een zo natuurlijk en klimaatbestendig mogelijk watersysteem. Dit lijkt voor buitenstaanders misschien al het geval, maar hiervoor is nog veel werk te verzetten. Voor dit werk werk ik veel samen met natuurontwikkelaars, boeren, burgers, ondernemers, projectontwikkelaars, kennisinstituten, gemeente, provincie en Rijk.

Ik ben geboren in de Liemers, in Zevenaar. Ben voor mijn studie naar Arnhem verhuisd en woon nu samen met mijn partner en zoon en dochter zo’n 17 jaar met veel plezier in Oosterbeek. Vorig jaar hebben mijn vriend en ik ons 25-jarig samenzijn gevierd. Onze zoon studeert ondertussen in Delft en ook onze dochter zal binnenkort uit gaan vliegen. Naast mijn bestuursrol bij GroenLinks ben ik steunfractielid bij Water Natuurlijk en zit ik als muziekcoördinator in het bestuur van mijn harmonie Martinus in Oud-Zevenaar.