Daarbij willen we dat er speciale aandacht is voor het welzijn van de vele ouderen in onze gemeente. Dat gaat niet alleen over zorg, maar juist ook over wonen, mobiliteit en betekenisvol bezig kunnen zijn.

Wanneer inwoners wel zorg nodig hebben, willen we dat die inclusief is, dichtbij huis geleverd, en gebaseerd op vertrouwen. Iedere inwoner, ongeacht (culturele) achtergrond, sociaaleconomische status, leeftijd of handicap, heeft recht op laagdrempelige en toegankelijke zorg – zo veel mogelijk in eigen dorp. GroenLinks vindt dat patiënten en cliënten zo veel mogelijk zelf over hun zorg moeten kunnen beslissen, met hulp van kundige zorgprofessionals, niet gedwongen door systemen en instituties.