De ontwikkelingen op landgoed Quadenoord houden menigeen bezig. Of het nu om zonnepanelen gaat of een restaurant in het bos. Op 3 september 2021 stelden we vragen hierover aan het college van burgemeester en wethouders. Op 16 november 2021 kregen we  antwoord. En nu is er aanleiding tot nieuwe en aanvullende vragen.

Zeven, zo heet het restaurant op camping Quadenoord. Een jaar geleden was er restaurant Bohiem, maar dat was snel vertrokken. Zeven kwam. Maar Zeven noemde zichzelf kantine. Een camping mag immers een kantine hebben (zo blijkt ook uit de eerdere reactie van het college).

Feit is echter dat normale campinggasten en verblijfskampeerders niet welkom zijn in die kantine.
Feit is dat Zeven zich presenteert als een restaurant. Een restaurant in Natura2000-bos dat een curieus diner aanbiedt, inclusief een overnachting in een tipi. Dat is geen campingaanbod, waarbij het om het verblijf op de camping gaat, waar ook een kantine is waar men wat kan drinken of een eenvoudige maaltijd kan nuttigen. Bij Zeven komen de gasten 's middags rond vier uur en moeten de volgend ochtend om 11 uur weg zijn. (Er zijn meer restaurants in Nederland die diner-met-overnachting aanbieden.)
Dat vinden wij geen verblijfstoerisme; dit draagt weinig tot niets bij aan onze lokale economie.

Op haar Facebook-pagina’s adverteert Zeven als locatie voor huwelijksfeesten, bedrijfsuitjes enzovoorts. Dat is volgens ons geen functie van een campingkantine. Dat neigt eerder naar een, misschien wat exclusief partycentrum.

Wij ontvingen berichten van de kampeerders met een, tot voor kort, vaste standplaats, dat er in het bos werd gepaintballd waarbij de verfballen in het bos bleven liggen. We hebben het over Natura2000 en, zoals Zeven propageert, natuurbeleving. Nog los van de vraag of het biologisch afbreekbare verfballen zijn of meuk van Alibaba. Voorts schijnt er met terreinwagens door het bos te worden gecrost.

Quadenoord - uit het bos geraapte verfballen - augustus 2022
Door kampeerders in het bos opgeraapte verfballen

Natuurlijk heeft een eigenaar van een terrein zeggenschap over zijn terrein, maar dit is Natura2000. (Men dient zich te houden aan de Natuurbeschermingswet en de flora- en faunawet.) Dit is de loop van het Renkums Beekdal. Dit is onderwerp van een regionaal plan met de naam Gletsjerparadijs. Iets verderop is Everwijnsgoed overgegaan in het een restaurant Beekdalhoeve, met de parkeerdrukte van dien. In dat laatste geval is een aantal kadastrale secties van gebouw en omliggend erf, buiten N2000 gehouden. Dat is bij Zeven niet het geval.

De rechter verbood februari 2022 het aanleggen van twee zonneakkers op het landgoed Quadenoord, omdat het leefgebied van de wespendief en boomleeuwerik wordt verstoord. Uhm, ja, dus niet door de activiteiten van Zeven en de camping?

En als klap op de vuurpijl wordt Zeven in De Gelderlander van 6 augustus 2022 gepresenteerd als een restaurant.

Wij stelden het college daarom de volgende vragen:

 1. In uw antwoord van november ’21 schrijft u: “Het landgoed (samen met de campingbeheerders) is daarom bezig met een visie om dat allemaal te regelen en financieren.”
  Het is een jaar later, is er een visie?
  En wat vindt het college ervan? (Wordt er gedoogd en hoe lang kan gedogen duren?)

   
 2. Uw antwoord van november ’21 roept, gegeven de ontwikkelingen, de volgende vraag op: In Natura2000 geldt de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Vergunningen worden op basis daarvan verleend.
  Wat voor een regime geldt er voor dit soort ontwikkelingen op landgoed Quadenoord?
  En vooral: Waar ligt volgens het college de grens? En is die grens ook vastgelegd?

   
 3. In uw antwoord van november ’21 heeft u het over “[….] een upgrade van de natuurbeleving van het kamperen in het bos.” Is het college daarmee ook van mening dat in Natura2000-bos een restaurant kan worden gevestigd?
   
 4. In het antwoord van november ’21 lezen we: “Dit is dus geen (zelfstandig) restaurant maar een campingconcept (natuurbeleving en -educatie, overnachting in (tipi)tent, en deels (natuur)eten) waarbij natuurbeleving en natuureducatie voorop staat. Overigens vindt dat eten, waarbij je alleen kan eten als je ook een overnachting in een tent hebt geboekt, alleen op vrijdag en zaterdag plaats en af en toe op donderdag.”

  Zoals wij de situatie ervaren is dat dit geen campingconcept is, maar een restaurantconcept. Wat vindt het college dan van de “kantine-”functie van het restaurant Zeven, zoals dat uit de praktijk blijkt?

 5. Zeven is een zogenaamde glamping met luxe tipi’s. In hoeverre mag deze zich uitbreiden op het bestaande terrein (helemaal N2000), waarbij extra sanitaire en andere voorzieningen moeten worden aangelegd? (In uw reactie van november ’21 bent u daar niet helder over. Kan er een rioleringsstelsel worden aangelegd, bijvoorbeeld?)  

 6. Hoe rijmt het college deze op het eerste gezicht individuele ontwikkelingen (Beekdalhoeve, Zeven) in het Renkumse Beekdal met de ideeën over natuurherstel, minder druk op de natuur en het Gletsjerparadijs?

 7. Februari van dit jaar heeft de rechter definitief een streep gehaald door het voornemen om op landgoed Quadenoord zonneakkers aan te leggen. De reden is dat het leefgebied van de wespendief en boomleeuwerik wordt verstoord. Kan het college dit besluit rijmen met de ontwikkelingen van het campingterrein (dus ook als feestlocatie)?