GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA hebben in het collegeperspectief afgesproken dat het Wilhelminasportpark samen met gebruikers wordt geoptimaliseerd. Deze afspraak staat als een huis.

Een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven op een duurzame accommodatie is daarbij het doel. Daarin zien wij de fusie van de voetbalclubs en de optimalisatie van het sportpark als belangrijke middelen om dat doel te realiseren.

De gezamenlijke stappen die tot nu toe zijn gezet hebben onze volledige steun, net als de vervolgstappen die nodig zijn om tot een vernieuwd sportpark te komen. 

Vanuit een positieve grondhouding kijken we dan ook uit naar het vervolg van het zorgvuldige proces en het goede gesprek met het college en verenigingen over de gezamenlijk gewenste ontwikkeling van het sportpark.