Zo’n kaderstellend plan is nog erg op hoofdlijnen, maar het is uiteraard heel belangrijk om die hoofdlijnen heel helder met elkaar af te spreken. Al te vaak gebeurt dat niet goed genoeg en ontstaat er verderop in het proces allerlei gedoe. En hoe verder je gevorderd bent in het proces van zo’n nieuwbouwproject, hoe lastiger het wordt om nog iets te veranderen. Dus: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Kritiek
Het plan dat de raad bekeken heeft zag er mooi uit, maar GroenLinks vond dat er nog wel wat aan schortte. Wij hebben ons in dit stadium vooral gericht op de bouwhoogte (die in het plan hoger is dan nu, ook hoger dan het bestemmingsplan toestaat, en hoger dan wij denken dat goed is op die plek vanwege de impact op natuur en landschap).
En daarnaast vindt GroenLinks de voorgestelde verdeling tussen dure en betaalbare woningen in de nieuwbouw niet oke. Het voorstel is namelijk: 100% dure woningen. En dat hebben we in onze gemeente niet met elkaar afgesproken: bij nieuwbouw moet 50% van de woningen in de betaalbare categorie vallen. Het nieuwe college heeft zelfs gezegd: 75% betaalbaar, maar die ambitie moet nog worden verwerkt in beleid.

Herbouw en nieuwbouw
Natuurlijk is bij de Valkenburcht sprake van bestaande bewoners, die in principe een woning terug moeten kunnen krijgen die vergelijkbaar is met hun huidige woning. (De vraag of al die huidige bewoners dat ook werkelijk willen – of dat sommigen misschien best wat kleiner zouden willen wonen – is overigens niet beantwoord). Maar er worden ook extra woningen gebouwd.
GroenLinks vindt het belangrijk dat in elk geval die extra woningen een eerlijke mix wordt. Dus ook betaalbare woningen. Het lijkt ons niet de bedoeling om daar bij voorbaat al van af te wijken.

Niet vaststellen
Na een flinke discussie heeft de raad besloten het plan niet vast te stellen of te wijzigen, maar terug te sturen. De wethouder kreeg daarbij de opdracht in gesprek te gaan met de initiatiefnemer over het inpassen van 50% betaalbare woningen, waar het de toe te voegen woningen betreft. Een gewijzigd plan kan opnieuw aan de raad voorgesteld worden.

GroenLinks vindt het belangrijk dat er nieuw gebouwd wordt in onze gemeente, om de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen. Maar dan wel zorgvuldig. En voor iedereen.