Eerder lukte het GroenLinks en PvdA al met steun van de gemeenteraad om:

  • een breed en concreet plan te maken voor oa duurzaamheidsmaatregelen, compensatie van energieprijzen en het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden om erger te voorkomen;
  • bestaande regelingen te verruimen zodat kan worden voorkomen dat gezinnen met een laag middeninkomen en opgroeiende kinderen in de problemen komen door geldtekort;
  • meisjes en vrouwen te helpen aan menstruatiemateriaal als zij niet genoeg geld hebben dat zelf te kopen.

Deze punten zijn nu verwerkt in de gemeentelijke begroting voor 2023. Helaas nemen de problemen razendsnel toe. De inflatie rijst de pan uit en de energieprijzen zijn explosief gestegen. Ondanks de maatregelen die men in Den Haag neemt zien wij onze gemeente steeds meer mensen in de problemen komen. Daarom hebben wij in de raadsvergadering van september 2022 opnieuw twee moties ingediend. De motie: ‘wachten kan niet meer’ vraagt om nu al in 2022, vooruitlopend op 2023, de bestaande regelingen te verruimen voor mensen met inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon. Dit is hard nodig want wachten tot 2023 is voor veel inwoners te laat. En wij vragen in een motie om naast de (sport) verenigingen, maatschappelijke organisaties en de ontmoetingspunten te gaan staan om zo te zorgen dat ook zij de winter doorkomen. Deze organisaties zijn namelijk ontzettend belangrijk voor inwoners om mee te kunnen doen in onze Renkumse samenleving.

Wij als GroenLinks en PvdA blijven ons inzetten voor kansengelijkheid voor iedereen, niemand zou moeten hoeven kiezen tussen eten of een verwarmd huis. Wij willen gebruik maken van de ervaring van inwoners en maatschappelijke organisaties die als geen ander weten wat het is om te maken te krijgen met armoede. Daarom gaan wij de Raad voorstellen een ontmoeting te organiseren.

Heeft u ervaring hiermee? Tijdens deze ontmoeting willen wij met u in gesprek gaan over wat we nog meer kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen blijven doen en er niemand buiten de boot hoeft te vallen in Renkum. Heeft u ideeën, suggesties of andere dingen die je graag met ons wil delen, stuur dan een mail naar Rita Weeda (PvdA) (hjw@xs4all.nl) of Liselot Jansen (GroenLinks) (gl.l.jansen@renkum.nl).