Op 21 december heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college wordt gevraagd te onderzoeken of en hoe onderscheid kan worden gemaakt in bouwleges: Dus voor werkelijk milieuvriendelijke nieuw- of aanbouw minder in rekening brengen dan voor “standaard” bouw.

Daar zijn wij erg blij mee. Hoewel in de standaard bouwrichtlijnen al diverse maatregelen, zoals spouwmuurisolatie en dubbel glas, zijn opgenomen, kan het en moet het veel beter. De middelen en methoden zijn er. Dus zij die extra milieuvriendelijk willen bouwen – en hogere kosten maken - moeten daarin worden beloond met lagere leges.

Nu moet uitgezocht worden hoe en waar dit kan worden opgenomen in de regeling en dat zal nog niet in 2023 gebeuren, want die begroting is al door de gemeenteraad goedgekeurd.

Al in 2006 had de raad een soortgelijke motie aangenomen. In 2019 besloot de gemeenteraad dat leges kostendekkend moesten zijn. In onze gemeente zijn relatief veel kleine bouwprojecten en weinig grote - en die gaan soms zelfs niet door. Dus om het kostendekkend te maken werden de leges voor kleine bouw verhoogd. Daarin wordt straks onderscheid gemaakt. Een dak van dakpannen of een groen dak met sedums? Spouwmuurisolatie van schapenwol of van EPS (piepschuimbolletjes)? Bouw van hout of van beton? Dat en veel meer zijn de keuzes.

Tegenstanders van de differentiatie (VVD en GemeenteBelangen) voerden aan dat het veel extra regels zou betekenen en dat het de kostendekkendheid zou schaden. GroenLinks, PvdA, D66, CDA, Fractie en John Bartels vinden dat dit geen belemmering mag zijn. Korting kan ook betekenen dat voor standaardbouw hogere leges worden gehanteerd. En het wordt hoog tijd dat in ons denken ecologie voor economie gaat.

Gelukkig beseffen meer en meer mensen over de hele wereld dat het beteugelen van de globale opwarming, het behoud van biodiversiteit nu echt urgent is. Daarbij hoort het belonen van ecologisch verantwoorde bouwprojecten. Zo maken we met zijn allen de wereld weer beter.