Vier van de vijf laatste zomers waren kurkdroog. Door de klimaatverandering lijken droge zomers steeds vaker voor te komen. Van water expert Maarten Veldhuis ( centraal op de foto) leerden we dat er in Nederland jaarlijks nu meer regenwater valt dan 100 jaar geleden, maar dat we slechter zijn geworden in het vasthouden van water. De Heelsumse beek was vroeger 55 km lang nu nog maar 15 km.

 Er was overeenstemming dat we niet alleen op het boerenland water beter moeten vasthouden, ook op de Veluwe is dat nodig. Onder het zand van de Veluwe ligt een groter reservoir aan zoetwater dan het IJsselmeer. Vier keer zo groot. Meerdere maatregelen zijn nodig: 

* Fabrieken zoals Parenco moeten rivierwater gaan gebruiken ipv grondwater

* Minder grondwater voor drinkwater inzetten. La Cabine van Vitens verplaatsen?

* Meer loofbomen, minder naaldbomen op de Veluwe

* Meer zandverstuivingen 

* Misschien water uit Flevoland niet naar de zee wegpompen, maar gezuiverd terugbrengen op de Veluwe. 

* Afkoppelen hemelwater

* Grijs water gaan gebruiken voor de WC, verplichten bij nieuwbouw wat België al doet.

Een hele uitdaging waar we vaak meer dan vier jaar voor nodig zullen hebben om te realiseren. 

GroenLinks lijsttrekker Charlotte de Roo benadrukte dat water van grote waarde is en dat we er veel zuiniger mee om moeten gaan. Veel water gebruiken moet duurder worden. D66 lijsttrekker Stan Hellegers betoogde dat we beter moeten nadenken  waar we nieuw gaan bouwen en daarbij rekening moeten houden met eventuele wateroverlast. En ons daarop aan moeten passen. Zo maar bouwen in een uiterwaard is dan niet verstandig.

Nummer twee van Water Natuurlijk Dirk van Uitert ( op krukje rechts) riep de aanwezigen op bij de Waterschapsverkiezingen 15 maart op deze groene partij te stemmen waar GroenLinks, D66, Volt en ongebonden samenwerken.