Woensdagmiddag presenteerden GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA samen het Collegeperspectief op het prachtige Dunoplateau. 's Avonds werd de inhoud besproken in de raad.

Fractievoorzitter Eveline Vink vertelde waarom GroenLinks blij is met dit mooie document als basis voor een nieuwe bestuursperiode:

"GroenLinks ging de verkiezingen in met een programma getiteld Groen Gezond Gelukkig. In de gesprekken die we voerden met GB en PvdA is dat programma natuurlijk de leidraad geweest. Ik licht er een paar onderwerpen uit, die voor ons belangrijk zijn.

Wonen

De wooncrisis lossen we niet op door meer te bouwen in het groen, maar door als overheid veel meer de regie te pakken en de markt aan banden te leggen. Het gaat om betaalbaarheid. Daar zetten we de komende jaren stevig op in, onder andere met 75% betaalbare woningen bij nieuwbouw, geen winstmaximalisatie meer op grond, maar beleidsdoelen voorop. Als gemeente zelf een woningcorporatie starten.

Natuur

De focus op biodiversiteit zetten we door en verankeren we ook in beleid. Ook in onze bossen gaan we die omslag maken, van productiebos naar natuurlijk bos. Dat betekent dat de houtopbrengst omlaag gaat en we daar structureel geld voor gaan vrijmaken in de begroting. De bomenverordening gaan we evalueren en afhankelijk van de uitkomst herzien.

Klimaat

Ik vond dit best een spannend onderwerp in de formatiebesprekingen, dat zal ik maar eerlijk zeggen. GroenLinks vindt dit de grootste opgave van deze tijd: het stoppen van klimaatverandering en zorgen dat we de aarde leefbaar nalaten aan onze kinderen. We zien dat ook de oorlog in Oekraïne de noodzaak om van fossiele energie af te komen vergroot. En door de ontzettend hoge energiekosten wordt het belang van verduurzaming ook financieel steeds voelbaarder. Daar vonden we elkaar als drie partijen: het recht van iedereen om mee te kunnen in die transitie, niet alleen een plicht maar ook een recht.
We gaan daarom aan de slag met vaste-lasten-neutraal verduurzamen, waarbij de huiseigenaar de investering uit handen wordt genomen en hij dit terugbetaalt uit de besparing op de energielasten.

Buurtgeluk

De beste plannen komen van onderop. Onze inwoners zijn fantastisch, er zijn duizenden mensen actief als vrijwilliger voor meer ontmoeting, in het groen, in hun buurt. Die initiatieven verdienen een overheid die dichtbij is en betrouwbaar. Die luistert en open staat. Het dorpsgericht werken gaan we samen uitwerken in het Raadsperspectief. Het is daarom nog niet ingekleurd in het Collegeperspectief. We vinden het zo belangrijk, dat we het als aparte portefeuille hebben benoemd.

Bestaanszekerheid

Net als de energierekening zijn ook andere dagelijkse kosten enorm gestegen. Gewone mensen met een gemiddeld inkomen zien steeds sneller de bodem van hun portemonnee in zicht. Wie geldzorgen heeft, krijgt daar al heel snel andere zorgen bovenop. Gezondheid, welzijn, de ontwikkeling van jezelf en je kinderen: van alles komt in de knel. Ervoor zorgen dat iedereen bestaanszekerheid heeft, is dan ook een kernopdracht voor de gemeente. We zetten daarom in op flinke verruiming van het minimabeleid."

Samenvatting

Omdat lang niet iedereen het hele Collegeperspectief zal lezen, maar we wel graag onze inwoners willen informeren, hebben we een samenvatting gemaakt om uit te delen. Een mooie papieren flyer met beeld en korte teksten. De samenvatting is een product van lokaal kunstenaar/grafisch ontwerper Annita van Betuw. Je kunt de samenvatting downloaden onder dit bericht of een papieren versie ophalen in het gemeentehuis.

Folder Renkum in bloei